Telefon: 18 26 14 136, 18 26 14 100

Aktualności

Trasy narciarstwa biegowego w Obidowej otwarte.

Od piątku 22 stycznia br. oficjalnie zostały otwarte trasy narciarstwa biegowego w Obidowej na sezon zimowy.
Trasy będą codziennie utrzymane przez gminny ratrak, który będzie zakładał ślad do stylu klasycznego i w miarę możliwości łyżwowego.
Na dziś czynna jest główna trasa Doliną Lepietnicy o długości 11 km prowadząca na schronisko na Turbaczu. W trakcie sezonu uruchamiane będą także trasy dodatkowe.
W okresie zimowego utrzymania trasy na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Nowy Targ/ zarządcy trasy i dysponenta gruntu trasa przeznaczona jest wyłącznie dla narciarzy biegowych. Wyjątkiem są 2 pierwsze km trasy, gdzie dopuszczalne jest urządzanie kuligów oraz spacery piesze.
Od tego sezonu zostaje wprowadzona symboliczna opłata za utrzymanie tras w wysokości 5 zł od osoby za dzień korzystania z trasy. Będzie można również zakupić karnet miesięczny za kwotę 50 zł. Opłatę na utrzymanie trasy będzie można uiścić w każdej z 3 wypożyczalni umiejscowionych przy starcie trasy.
Z opłat zwolnieni zostają mieszkańcy miejscowości /wspólnoty wiejskich, które wyraziły zgody na przebieg trasy przez ich tereny tj. Obidowej, Klikuszowej, Lasku, Trutego, Morawczyny
i Pyzówki na podstawie dokumentu potwierdzającego fakt zamieszkiwania w jednej z tych miejscowości.
Roczny koszt utrzymania tras narciarstwa biegowego w Obidowej ponoszony przez gminę wiejską Nowy Targ sięga około 200 tyś zł. Łącznie środki przeznaczone na przygotowanie tras od 2015 roku przekroczyły już ponad 1 mln zł. Są one związane z bieżącym utrzymaniem tras (praca ratraka, oznakowanie, prace konserwacyjne, zabezpieczanie medyczne, opłaty związane z dzierżawą stokówki na okres zimowy od Nadleśnictwa Nowy Targ) zakupem ratraka, modernizacją mostków oraz dróg na trasie.

Prosimy użytkowników tras oraz mieszkańców do stosowanie się do powyższych zasad. Trasy narciarstwa biegowego w Obidowej to nasza perełka i unikatowy w skali kraju produkt turystyczny. Wspólnie dbajmy o nie, aby mogły funkcjonować w latach następnych.