Telefon: 18 26 14 136, 18 26 14 100

Aktualności

Obozy narciarskie na Turbaczu dla dzieci i młodzieży z Gminy Nowy Targ

W okresie od 18-20.02.2015 roku realizowany był kolejny, już drugi obóz sportowy na Turbaczu dla dzieci i  młodzieży szkolnej z terenu Gminy Nowy Targ. W obozie uczestniczyło 55 uczestników.  Projekt ten zrealizowany został przez Gminę Nowy Targ przy wsparciu środków europejskich za pośrednictwem LGD „Spisz i Okolice”.
Realizacja niniejszej operacji  obejmowało zorganizowanie oraz przeprowadzenie dwóch obozów sportowych dla 55 osób. Grupą docelową stanowiły  dzieci oraz młodzież szkolna z terenu Gminy Nowy Targ wyłoniona w drodze rekrutacji przeprowadzonej w szkołach. Imprezy sportowe odbywały się na terenach miejscowości Obidowej, gdzie szlifowała swoją kondycję między innymi Justyna Kowalczyk.  Każdy z obozów trwał trzy dni (2 noclegi, z pełnym wyżywieniem). Obozy prowadziła  wykwalifikowana kadra wyłoniona zgodnie z wewnętrznymi procedurami Gminy Nowy Targ: dietetyk, 5 trenerów oraz  szkoleniowiec w dziedzinie biegów narciarskich. Podczas obozu trenerzy przeprowadzili zajęcia szkoleniowo-instruktarzowe dotyczące biegów narciarskich oraz zasady Fair-play w sporcie.
W ramach budżetu projektu  zakupiono  odzieży sportową dla wszystkich uczestników obozu niezbędnej do przeprowadzenia zajęć.
Koszt  realizowanego  zadania wyniósł 38 833,80 z ł z czego 80% stanowiło dofinansowanie  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla Małych Projektów, Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Realizowany projekt jest kolejnym elementem wdrażania programu narciarstwa biegowego na terenie Gminy oraz promocji tej wspaniałej dyscypliny sportu.

tekst i foto: UG Nowy Targ