Telefon: 18 26 14 136, 18 26 14 100

Aktualności

Nagrody i stypendia przyznane

W dniu 06.04.2022r. zostały wręczone przez Z-cę Wójta Gminy Nowy Targ Marcina Kolasę, Radnego Gminy Nowy Targ Dawida Szeligę oraz Sołtys wsi Obidowa Zofię Faron nagrody oraz stypendia przyznane za wybitne osiągnięcia sportowe w 2021r.
Od 2012r. stypendyści i nagrodzeni otrzymują w sumie od kilku do kilkuset tysięcy złotych. Przygotowany program przez Wicewójta Marcina Kolasę, zatwierdzony przez Radę Gminy z powodzeniem działa i wspiera młode talenty na terenie naszej Gminy. Pomysłodawcą stworzenia systemu wsparcia dla młodzieży w zakresie sportu była Pani Sołtys Zofia Faron.
Stypendia zostały przyznane dla:
Kacpra Antolca, Sebastiana Bryji, Witolda Skupnia, Iwety Faron, Szymona Kolasy, Wiktora Klaga, Jana Ciasia, Emilii Szeligi, Marcina Pudzisza, Filipa Filipca, Jakuba Trzebuni, Szymona Łapsy, Pawła Bryji, Konrada Pelczarskiego.
Nagrodę pieniężną otrzymali:
Aleksandra Czubernat, Julia Guziak, Wiktoria Garbacz, Gabriel Czubernat, Anna Cyrwus, Maja Klag, Antoni Kuros, Kamila Małysiak, Szymon Tokarski, Justyna Tokarska, Iwona Kolasa, Damian Różański.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 
zdjęcia: nowytarg24.tv