Telefon: 18 26 14 136, 18 26 14 100

Aktualności

Na transgranicznym Szlaku rowerowym wokół Tatr można legalnie przekraczać granicę państwa

Na transgranicznym Szlaku rowerowym wokół Tatr (trasa główna Nowy Targ – Chochołów – Sucha Hora – Trstena) można legalnie przekraczać granicę. To miejsce zostało wskazane wśród przejść granicznych, na których dozwolone jest przekraczanie granicy w okresie od 4 lipca do 2 sierpnia 2016 r.

Od 21 czerwca br. obowiązuje rozporządzenie MSWiA z 1 czerwca 2016 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną (Dz.U. z 2016 r., poz. 840). Przewiduje ono, że w związku ze szczytem NATO oraz Światowymi Dniami Młodzieży w okresie od dnia 4 lipca 2016 r. do dnia 2 sierpnia 2016 r. przywraca się tymczasowo kontrolę graniczną osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną. Rozporządzenie wskazuje przejścia graniczne, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia i czas ich otwarcia oraz zasięg terytorialny przejść granicznych. Na odcinku granicy państwowej z Republiką Słowacką wskazano 60 takich przejść granicznych.

Wśród miejsc wyznaczonych w tym czasie do przekraczania granicy polsko-słowackiej wskazano również przejście „Chochołów – znak graniczny III-1”. Jest to miejsce na granicy Polski i Słowacji znajdujące się na transgranicznym Szlaku rowerowym wokół Tatr – trasa główna Nowy Targ – Trstena. Zatem wszyscy użytkownicy naszej ścieżki rowerowej wokół Tatr mogą bezpiecznie i zgodnie z prawem podróżować i przejeżdżać całą trasą. Trzeba jednak liczyć się z możliwością wyrywkowych kontroli prowadzonych przez Straż Graniczną. Dlatego nie zapominajmy o tym, że zawsze – nie tylko teraz – należy mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport.

Więcej informacji o miejscach przekraczania granicy polsko-słowackiej na stronie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej: http://www.karpacki.strazgraniczna.pl/ko/aktualnosci/17986,Informacja-o-miejscach-przekraczania-granicy-polsko-slowackiej-w-terytorialnym-z.html

Źródło: http://www.szlakwokoltatr.eu/n/78/na-transgranicznym-szlaku-rowerowym-wokol-tatr-mozna-legalnie-przekraczac-granice-panstwa