Telefon: 18 26 14 136, 18 26 14 100

Morawczyna

Garść historii
Położenie z dala od ważnych szlaków drogowych to dla wielu wędrowców atut.  Spokój, niespieszny tryb życia, odpoczynek. Taka jest Morawczyna założona w XIV wieku przez wielce zasłużonego dla Podhala Jana Pieniążka. Mimo to historia nie omijała tego miejsca. Wieś założono, jako królewską, w 1564 r. żyło tu 8 osadników i istniało sołectwo, które otrzymali później Józef i Stanisław Morawczyńscy. W roku 1777 wieś miała już 300 mieszkańców i znalazła się w rękach Stadnickich. Dziś w Morawczynie mieszka 700 osób.

Partyzancka karta
W czasie okupacji działał tu ruch oporu. Zanim na Podhalu swoją działalność partyzancką rozpoczęły pierwsze oddziały Armii Krajowej, ciężar walki z okupantem oraz współpracującymi z nim Polakami spoczywał na grupie Bolesława Duszy pseudonim „Szarota”. To założyciel  pierwszego oddziału partyzanckiego na Podkarpaciu i Podhalu. Choć ta historia wpisała się ona już na stałe w wojenną historię Podhala, wciąż niewiele wiadomo o kulisach jej działalności. Okryte mgłą tajemnicy są choćby szczegóły planowanego w 1943 roku zamachu na gubernatora Hansa Franka. Miało do niego dojść na drodze pomiędzy Białym Dunajcem a Poroninem. W roku 1943 w jednej z licznych akcji odwetowych przy szkole w Morawczynie rozstrzelano dwie zaangażowane w konspirację kobiety: nauczycielkę Wiktorię Baran (jej imię nosi dziś szkoła podstawowa w Morawczynie) i mieszkankę Morawczyny Florentynę Plewę. Obydwie bohaterskie kobiety upamiętnia odnowiona niedawno tablica.

O tych wszystkich odległych na szczęście już wydarzeniach i zakrętach historii można podumać wędrując szlakiem biegnącym z Ludźmierza przez Morawczynę i Pieniążkowice na Pogórze Orawskie. Ale to już całkiem inna historia. Z innych opowieści wart jest uwagi życiorys morawczanina Wincentego Bryi, absolwenta wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, działacza Akademickiej Młodzieży Ludowej, a podczas II wojny światowej członka kierownictwa Ruchu Ludowego „Roch”. Mała miejscowość wydała wybitnych ludzi.