Telefon: 18 26 14 136, 18 26 14 100

Aktualności

CENTRUM NARCIARSTWA BIEGOWEGO W KLIKUSZOWEJ

Jedna z naszych najważniejszych inwestycji ostatnich lat-Centrum Narciarstwa Biegowego Gorce Klikuszowa już prawie gotowe.
Już niebawem będziemy się mogli cieszyć z otwarcia tego wyjątkowego obiektu.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę narciarskiej trasy biegowej, a w okresie poza zimowym trasy nartorolkowej o łącznej długości 1,85 km (pętle do biegów dystansowych) o szerokości ok. 9 m na podbiegach oraz 6 m na zjazdach, stadion biegowy z trybunami o wymiarach 122 m x 44 m, budowę budynku zaplecza o powierzchni całkowitej 420 m², ujęcia wody zasilającej instalację naśnieżającą, budowę mostu (estakady), budowę sieci oświetlenia, budowę sieci kanalizacji deszczowej, przyłączy: wodnego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz zakup i montaż instalacji naśnieżającej.