Telefon: 18 26 14 136, 18 26 14 100

Klasztor oo. Franciszkanów p.w św. Salwatora z Horty