Telefon: 18 26 14 136, 18 26 14 100

Aktualności

Regulamin korzystania z narciarskiej trasy biegowej „Śladami Olimpijczyków” z Obidowej na Turbacz.

Regulamin   korzystania   ze   znakowanej   narciarskiej trasy   biegowej
„Śladami Olimpijczyków” z Obidowej na Turbacz wytyczonej przez Gminę Nowy Targ.

 1.  1. Narciarstwo biegowe uprawiane jest na własną odpowiedzialność
  i ryzyko narciarzy.
 2. 2. Z trasy mogą korzystać osoby, które uiściły stosowną opłatę narciarską regulowaną odrębnym Zarządzeniem Wójta Gminy Nowy Targ.
 3. 3.Dzieci poniżej 12 roku życia mogą poruszać się po trasie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 4. 4.Biegi narciarskie można uprawiać od świtu do zmierzchu podczas sprzyjających warunków atmosferycznych, nie stanowiących zagrożenia dla narciarzy/turystów.
 5. 5.Korzystający z narciarskiej trasy biegowej winien brać pod uwagę wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy,
  w szczególności warunki atmosferyczne, stan nawierzchni tras, ukształtowanie terenu, ruch pieszych, itp.
 6. 6.Technika, sposób oraz szybkość jazdy na nartach musi być dostosowana do warunków   panujących na trasie oraz umiejętności.
 7. 7.Narciarze zobowiązani są do poruszania się po trasie zgodnie z kierunkiem jej wyznaczenia, poruszanie się w kierunku przeciwnym jest zabronione.
 8. 8.W miejscach gdzie narciarskie trasy biegowe przecinają oznakowany przez PTTK turystyczny szlak pieszy należy bezwzględnie ustąpić miejsca pieszym.
 9. 9.W każdym przypadku korzystający z trasy winien dostosować się do wskazań i poleceń zarządcy terenu, przez który trasa przebiega.
  W szczególności winien dostosować się do czasowych ograniczeń prowadzonych z przyczyn podanych przez zarządcę.
 10. 10.Narciarze korzystający z narciarskiej trasy biegowej winni przestrzegać i dostosować się do przepisów:
  a.    ochrony przeciwpożarowej
  b. ochrony przyrody
 11. 11.Wszelkiego rodzaju imprezy sportowe/turystyczne mogą odbywać się jedynie na mocy odrębnych uzgodnień.
 12. 12. Kolor tras nie oznacza trudności technicznych i kondycyjnych.
 13. 13. Za rzeczy i sprzęt pozostawiony na trasie biegowej zarządca nie odpowiada.
 14. 14. Pozostawianie śmieci, odpadów i nieczystości na trasie jest zabronione.
 15. 15. Na dwóch pierwszych kilometrach trasy należy zachować szczególną ostrożność ze względu na dopuszczony ruch pieszy oraz pojazdami konnymi.
 16. 16. Spacery piesze, wprowadzanie psów, jazda na sankach, „jabłuszkach” jest dozwolona na pierwszych dwóch kilometrach trasy.
 17. 17. Jazda na rowerach na trasie jest zabroniona.
 18. 18. Poruszanie się po trasie pojazdami konnymi w szczególności powozami, saniami jest dozwolona na pierwszych dwóch kilometrach trasy poniżej drugiego kilometra trasy poruszanie się w/w pojazdów jest zabronione.
 19. 19. W czasie pracy maszyn przygotowujących trasę przebywanie na trasie jest zabronione.
 20. 20. Korzystanie z narciarskich tras biegowych jest jednoznaczne
  z zapoznaniem i zaakceptowaniem powyższego regulaminu.