Telefon: 18 26 14 136, 18 26 14 100

Przełęcz Knurowska

Droga Knurowska, zwana także ,,Gościńcem Barabów’’. Ukończona około 1911 roku, kręta trasa prowadzi przez położoną na wysokości 846 m n.p.m. Przełęcz Knurowska, która prowadzi z Harklowej przez Ochotnicę Górną i Ochotnicę Dolną do Tylmanowej. Na uwagę zasługują liczne zabytki inżynierii wojskowej: kamienno- betonowe przepusty, łukowy most u wylotu Doliny Frycówki, czy specjalnie wyprofilowane mijalnie. Piękna panorama Tatr widoczna jest do momentu osiągnięcia granicy lasu. Na przełęczy droga krzyżuje się czerwonym szlakiem prowadzącym
z Turbacza na Lubań.