Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Historia szkoły 1598 r.         Pierwsze wzmianki dotyczące nauczania w Waksmundzie. Kierownik otrzymywał uposażenie: 6 korcy owsa i tyle samo żyta, a w 1608 r. opłata za naukę za jednego zagrodnika wynosiła 1 grosz”. 1856 r.         Została powołana szkoła trywialna w Ostrowsku i uczęszczało do niej 29 uczniów ze wsi Waksmund. Nauczanie dzieci prowadzone było w […]

Czytaj dalej →