Telefon: 18 26 14 136, 18 26 14 100

Brzegiem Dunajca na Słowację

„Turystyka rowerowa – brzegiem Dunajca na Słowację” to projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.

W ramach projektu oznakowana została ścieżka rowerowa z miejscowości Waksmund do miejscowości Knurów, o długości 9,2 km; częściowo została utwardzona; postawiono 6 tablic informacyjnych oraz 1 wiatę. Dokonano także zakupu 50 szt. rowerów oraz kasków rowerowych, dla młodzieży z terenu gminy Nowy Targ odbyła się wycieczka na Słowację; przeprowadzono festyn rowerowy w Polsce oraz szkolenie młodzieży w zakresie bezpiecznych technik jazdy na rowerze górskim. Odbyły się również warsztaty dotyczące obsługi-serwisu rowerów, wydany został poradnik młodego rowerzysty.

Rezultaty dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć w ramach programów współpracy transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka, nawiązane partnerstwo pomiędzy Gminą Nowy Targ a Obcą Závažná Poruba, wypracowane dobre praktyki i rozwiązania oraz zdobyte doświadczenia stanowią potencjał, który powinien zostać wykorzystany do przygotowania i realizacji innowacyjnych projektów w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

 

Trasa rowerowa Waksmund-Przełęcz Knurowska

wbig